D150-F Fhilip

Broschyr Gatubelysning D-150F Fhilip

Gatubelysning med Philips komponenter.

Uppdaterad version av våra tidigare modeller av gatubelysning med Philips komponenter.

Verktygsfritt underhåll. Toppen kopplas lätt från armaturen vid underhåll.
D-150F baksida