I tunnlar

En armatur som passar väldigt bra i tunnlar är LED-Limpan, speciellt 56W eller 76W modellen. Är rostfri och vandalsäker.

[gview file=”https://www.litealight.com/wp-content/uploads/2014/04/Ledlimpan-broschyr2.pdf” save=”1″]