Longlight

Longlight – för underhållsfria och miljöeffektiva ljuskällor

Longlight AB är ett dotterbolag till Supply Decor Light Gbg AB. Longlight AB ägs till 50 procent av Supply Decor Light.

LongLight AB erbjuder Long-Life ljuskällor och kompletta miljöeffektiva, energisnåla och underhållsfria belysningssystem i LED- och induktionsteknik till industrier samt för utomhusmiljöer som exempelvis olika typer av tunnlar samt gator och torg.